อดีตผู้บังคับบัญชา มณฑลทหารบกที่ ๑๕

 

 

พลตรี กัมปนาท   รุดดิษฐ์ 

เมษายน ๒๕๕๒-กันยายน ๒๕๕๒

 

 

พลตรี ทวีชัย   กฤษิชิวิน

ตุลาคม ๒๕๕๒ - กันยายน ๒๕๕๔

 

  

พลตรี เยาวดนัย   ภู่เจริญยศ

ตุลาคม ๒๕๕๔ - กันยายน ๒๕๕๕

  

  

พลตรี คนินทร   วงศาโรจน์

ตุลาคม ๒๕๕๕ - มีนาคม ๒๕๕๖

 

  

พลตรี เครือนาค   เกิดขำ

เมษายน ๒๕๕๖ - กันยายน ๒๕๕๖

  

พลตรี อภิรัชต์   คงสมพงษ์

ตุลาคม ๒๕๕๖ - มีนาคม ๒๕๕๗

  

พลตรี สมพงษ์   ไทรงาม

เมษายน ๒๕๕๗ - กันยายน ๒๕๕๗

 

พลตรี สัณทัศน์   นันทิภาคย์หิรัญ

ตุลาคม ๒๕๕๗ - กันยายน ๒๕๕๙

 

 

พลตรี สุรินทร์   นิลเหลือง

ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๑

 

 

พลตรี กัณฑ์ชัย   ประจวบอารีย์

ตุลาคม ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน

 

 

Visitors: 79,872