หน่วยทหารในพื้นที่

หน่วยทหารที่ มทบ.15 ให้การสนับสนุนและส่งกำลัง เขตจังหวัด เพชรบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์

Visitors: 79,871