พล.ต.สุรินทร์ นิลเหลือง ผบ.มทบ.15 ร่วมพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อ 20 ต.ค.59 พล.ต.สุรินทร์  นิลเหลือง ผบ.มทบ.๑๕  ร่วมพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุุลยเดช  ณ  วัดมหาธาตุวรวิหาร  อ.เมือง จ.เพชรบุรี

Visitors: 79,870