พล.ต.สุรินทร์ นิลเหลือง ผบ.มทบ.15 พร้อม เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันมอบบ้านพักอาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้

เมื่อ 14 ต.ค.59 พล.ต.สุรินทร์  นิลเหลือง ผบ.มทบ.15 พร้อม เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันมอบบ้านพักอาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ที่ดำเนินการก่อสร้างโดยชุดช่าง มทบ.15  จำนวน 2 หลัง ใน พื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี

Visitors: 79,871