คุณเพชรรัตน์ นิลเหลือง ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.15 มอบเงินช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษ

เมื่อ 23 ต.ค.59 คุณ เพชรรัตน์  นิลเหลือง ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.๑๕ พร้อมคณะ มอบเงินช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล และ ภรรยากำลังพลที่ทุพพลภาพ มทบ.15 ประจำเดือน ต.ค.59  ณ  บ้านพักอุรุพงษ์

Visitors: 79,872