น.สกศ.รร.จปร.พร้อม นนร. และ อจ. ปลูกป่าชายเลน

มื่อ 24 ต.ค.59  น.สกศ.รร.จปร. พร้อม นนร.สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ  อจ. จำนวน 65 นาย ร่วมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ประสานงานเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนของ กองทัพบก (ภาคกลาง) หาดเจ้าสำราญ จว.เพชรบุรี

Visitors: 79,871