พล.ต.สุรินทร์ นิลเหลือง ผบ.มทบ.15 และ ผบช. ร่วมกับ จ.เพชรบุรี โดย ผจว. รอง ผวจ. และ ผอ.ชลประทานจังหวัด ตรวจสถานการณ์น้ำ

Visitors: 79,871