พ.อ.กรกานต์ นาเวชวานิชกุล รอง เสธ.มทบ.15 ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานให้กับผู้ประสบอุทกภัย

Visitors: 79,872