พ.อ.พงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์ รอง ผบ.มทบ.15 ร่วมพิธีโครงการเพชรบุรีร่วมฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยหลังน้ำท่วม

Visitors: 79,872