เมื่อ 16 พ.ย.59 พล.ต.สุรินทร์ นิลเหลือง ผบ.มทบ.15 พร้อมคณะนายทหารร่วม กิจกรรมโครงการสภาการแฟยามเช้าจังหวัดเพชรบุรี

Visitors: 79,872