เมื่อ 18 พ.ย.59 พล.ต.สุรินทร์ นิลเหลือง ผบ.มทบ.15 พร้อมคระนายทหาร และกำลังพล ร่วมงาน "แสงเทียนแห่งความภักดี ชาวเพชรบุรีน้อมถวายองค์ภูมิพล"

Visitors: 79,870