เมื่อ 19 พ.ย.59 พล.ต.สุรินทร์ นิลเหลือง ผบ.มทบ.15 ร่วมกิจกรรม "สานต่องานที่พ่อทำ สร้างฝายชะลอน้ำ 89 ฝาย

Visitors: 79,872