คุณ เพชรรัตน์ นิลเหลือง ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.๑๕ พร้อมคณะ มอบเงินช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล และ ภรรยากำลังพลที่ทุพพลภาพ

Visitors: 37,733