การช่วยเหลือชาวนา

เมื่อวันที่ 23 พ.ย.59 เวลา 1530 กกล.รส.จว.พ.บ. ได้นำเดินการจัดบูดเพื่อนำข้าวสารจากเกษตรกร มาจำหน่ายในตลาดนัดถนนคนเดินวังบ้านปืน อ.เมือง จว.เพชรบุรี เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ในการจำหน่ายข้าวสารของเกษตรกร โดยนำข้าวเหลืองประทิว และข้าวชัยนาช จำนวน100 ถุง บันจุข้าวสารถุงละ 5 กก ราคา 90 บาท โดยได้รับความสนใจจากประชาชนและกำลังพลของ มทบ.15 เป็นจำนวนมากโดยได้จำหน่ายไปแล้วจำนวน 100 ถุง เป็นเงิน 9,000  บาท ประชาชนส่วนใหญ่อยากใหนหน่วยนำข้าวมาจำหน่ายให้มากกว่าเดิม เพราะต้องการช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 79,871