การตั้งจุดตรวจ/สกัด

กกล.รส.จว.พ.บ. ร่วมกับ จนท.ตร.สภ.เมือง ตั้งด่านความมั่นคง บริเวณ ด่านตรวจท่าศาลา อ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี เพื่อตรวจค้นรถเป้าหมาย และสกัดกั้นการขนย้ายสิ่งผิดกฎหมาย อีกทั้งเป็นการป้องปรามกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่จะเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ ผลการปฏิบัติไม่พบรถเป้าหมายหรือการขนย้ายสิ่งผิดกฏหมายแต่อย่างใด

Visitors: 84,908