เมื่อ 26 พ.ย.59 คุณเพชรัตน์ นิลเหลือง ประธานชมรมแม่บ้านทหารบกที่ 15 และ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารบกที่ 15 ร่วมกับ มทบ.15 นำอาหารและเครื่องดื่ม มาบริการประชาชน

เมื่อวันที่ 26 พ.ย.59  คุณเพชรัตน์ นิลเหลือง ประธานชมรมแม่บ้านทหารบกที่ 15 และ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารบกที่ 15 ร่วมกับ มทบ.15  นำอาหารและเครื่องดื่ม มาบริการประชาชนที่เข้ามาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ บริเวณท้องสนามหลวง

Visitors: 35,264