เมื่อ 8 ธ.ค.59 พล.ต.สุรินทร์ นิลเหลือง ผบ.มทบ.15 เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม นศท.

เมื่อ 8 ธ.ค.59 พล.ต.สุรินทร์ นิลเหลือง ผบ.มทบ.15 เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม นศท. นฝ.นศท.มทบ.15 ประจำปี 2559 ณ ลานพื้นแข็ง มทบ.15

Visitors: 35,264