มทบ.๑๕ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรม "บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

เมื่อ ๘ ธ.ค.๕๙  มทบ.๑๕ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรม "บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ณ  ห้องสอนอบรม ร้อย.สห.มทบ.๑๕

Visitors: 35,265