มอบเครื่องอุปโภคและบริโภคและเงินช่วยเหลือให้กับบุตรทีมีความต้องการพิเศษ

เมื่อ 16 ธ.ค.๕๙  มทบ.15 มอบเครื่องอุปโภคและบริโภคและเงินช่วยเหลือให้กับบุตรทีมีความต้องการพิเศษของกำลังพลกองทัพบก และภรรยากำลังพลที่ทุพพลภาพ  ณ บ้านพักอุรุพงษ์  โดย คุณ พิสมัย  อุ่นอบ  ภริยา รอง ผบ.มทบ.15(1)

Visitors: 37,739