มทบ.15 ดำเนินการซ้อมแผนป้องกันอักคีภัย

เมื่อ 19 ธ.ค.59 มทบ.15 โดย ร้อย.สห.มทบ.15 ได้ดำเนินการซ้อม แผนอักคีภัย ณ บริเวร ร้อย.สห.มทบ15 

Visitors: 35,265