พล.ต.สุรินทร์ นิลเหลือง ผบ.มทบ.15 มอบให้ พ.อ.พงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์ รอง ผบ.มทบ.15 (2) เข้าให้การช่วย