พล.ต.สุรินทร์ นิลเหลือง ผบ.มทบ.15 ตรวจการดำเนินการสร้างสะพานแบรริ่ง พร้อมจัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เมื่อ 101830 ม.ค.60 พล.ต.สุรินทร์  นิลเหลือง ผบ.มทบ.15เป็นประธานการประชุมวางแผนบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชน รวมถึงการวางแผนเตรียมการ ในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่หลังน้ำลด โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุมดังนี้ ศร.,บน.5,ตชด.147,นพค.13,ฉก.จงอางศึก,ปภ.จังหวัด,หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้นำท้องถิ่น ดูการดำเนินสร้างสะพานแบรริ่งซึ่งปัจจุบันรถสามารถวิ่งได้ทั้งขาขึ้น กทม. และขาลองใต้ พร้อมจัดกำลังพลและชุดแพทย์เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยฯ

Visitors: 79,871