เมื่อวันที่ 12 ม.ค.60 เวลา 1500 ศปภ.มทบ.15 ได้ดำเนินการจัดกำลังพลร่วมกับ สบน.ชุมพร ในการซ่อมแซมทางรถไฟในช่วงระหว่างสถานนีรถไฟบางสะพานใหญ่ถึงสถานีรถไฟชะมวง อ.บางสะพานเป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร

Visitors: 84,900