เมื่อ ๑๔๐๘๑๕ ม.ค. ๖๐ ผบ.มทบ.๑๕ / ผบ.ศบภ.มทบ.๑๕ (ส่วนหน้า) พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสำรวจบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหาย

Visitors: 79,871