เมื่อ ๑๔๑๐๓๕ ม.ค.๖๐ ผบ.มทบ.๑๕/ผบ.ศบภ.มทบ.๑๕ (ส่วนหน้า) จัดสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องกีฬา ของขวัญ และของเล่นสำหรับเด็ก เพื่อไปแจกให้กับนักเรียนในพื้นที่ ทีประสพอุทกภัยในพื้นที่ อ.บางสะพาน

Visitors: 79,872