เมื่อวันที่ ๑๓๑๙๐๐ ม.ค.๖๐ ผบ.มทบ.๑๕/ผบ.ศบภ.มทบ.๑๕ (ส่วนหน้า) ตรวจเยี่ยมชุดช่าง มทบ.๑๕ ที่ดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้กับบ้าน นาง พรจิตร สิงหาเลิศ บ้านเลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๑ ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

Visitors: 79,872