เมื่อ วันที่ ๑๕๐๗๓๐ ม.ค. ๖๐ ศบภ.มทบ.๑๕ (ส่วนหน้า) โดยชุดช่าง มทบ ๑๕ ได้ดำเนินการซ่อมแซมบ้านนาย วินัย อภิชัย บ้านเลขที่ ๑๐๔/๑ หมู่ที่ ๑ ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จว.ป.ข. ที่ได้รับความเสียหายจากสาเหตุการเกิดอุทกภัยในพื้นที่

Visitors: 79,872