เมื่อ วันที่ ๑๕๐๙๐๐ ม.ค.๖๐ ศบภ.มทบ.๑๕ (ส่วนหน้า)จัดกำลังพล ยุทโธปกรณ์ พร้อมรถบบรทุกน้ำร่วมกับ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ประชาชน ชมรมจิตอาสาต่างๆ ดำเนินการ ทำความสะอาด ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 84,900