จก.สห.ทบ.เข้าเยี่ยมคารวะ ผบ.มทบ.15

เมื่อ 12 ก.ค.60 พล.ต.สุรินทร์ นิลเหลือง ผบ.มทบ.15 ให้การต้อนรับพล.ต.ธนะศักดิ์ ชื่นอิ่ม จก.สห.ทบ. และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมร้อย.สห.มทบ.15 เพื่อรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน พร้อม รับชมสาธิตการฝึกของ สห. ณ ลานพื้นแข็ง มทบ.15

Visitors: 79,872