กิจกรรมชมรมแม่บ้าน มทบ.15

เมื่อ 22 ก.ค.60 คุณ เพชรรัตน์  นิลเหลือง ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่ 15 มอบเงินให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสกำลังพลที่พุพลภาพ จำนวน 5 ราย และเมื่อ เวลา 1000 ได้มอบสิ่งของพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพลซึ่งปฏิบัติหน้าที่โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

Visitors: 79,870