พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อ 5 ก.ย.60  พล.ต.สุรินทร์ นิลเหลือง ผบ.มทบ.15 คณะนายทหาร และกำลังพล ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดอัมพวันปิยาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี

Visitors: 79,871