ผบ.มทบ.15 เป็นประธานส่งมอบบ้านพักอาศัยให้แก่นางเสงี่ยม ละสี

เมื่อวันที่ 15 ก.ย.60 เวลา 1100 พล.ต.สุรินทร์ นิลเหลือง ผบ.มทบ.15 เป็นประธานส่งมอบบ้านพักอาศัยของประชาชนให้แก่นางเสงี่ยม ละสี (นายสุรศักดิ์ สวนสวรรค์) บ้านเลขที่ 101 ม.7 ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ตามโครงการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบภัยต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรี โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. และประชาชน ร่วมพิธี

Visitors: 79,871