ผบ.มทบ.15 เป็นประธานส่งมอบบ้านพักอาศัยให้แก่ นางลออง พิมพ์เสงี่ยม

เมื่อวันที่ 15 ก.ย.60 เวลา 1000 พล.ต.สุรินทร์ นิลเหลือง ผบ.มทบ.15 เป็นประธานส่งมอบบ้านพักอาศัยของประชาชนให้แก่ นางลออง พิมพ์เสงี่ยม บ้านเลขที่ 18 ม.4 ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี ตามโครงการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบภัยต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรี โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. และประชาชน ร่วมพิธี

Visitors: 79,871