ผบ.มทบ.15 พร้อม ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.15 ร่วมกิจกรรมการจำหน่ายสินค้ามือสอง

เมื่อ 16 ก.ย.60 เวลา 1600 พล.ต.สุรินทร์ นิลเหลือง ผบ.มทบ.15 พร้อม คุณเพชรรัตน์ นิลเหลือง ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 15 คณะชมรมแม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่ 15 ร่วมกิจกรรมการจำหน่ายสินค้ามือสอง ตามนโยบายของ สมาคมแม่บ้านทหารบก ใช้ชื่อว่า ร้าน "แบ่งปัน" โดยมี กำลังพล , ครอบครัว และประชาชนที่มาออกกำลังกายร่วม
นำสินค้ามาจำหน่ายและแลกซื้อสินค้า ณ บริเวณลานจามจุรี ภายใน มทบ.15

Visitors: 79,870