คุณเพชรรัตน์ นิลเหลือง ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก  มทบ.15 และคณะมอบทุนและเครื่องอุปโภคบริโภค ในการช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษ

เมื่อ 16 ก.ย.60 เวลา 1000 คุณเพชรรัตน์ นิลเหลือง ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่ 15 และคณะแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 15 มอบทุนและเครื่องอุปโภคบริโภค ในการช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลกองทัพบก และภรรยากำลังพลที่ทุพพลภาพ ณ บ้านพักชุมชนอุรุพงษ์ มณฑลทหารบกที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี

Visitors: 79,871