จัดชุดครูฝึกสนับสนุนการฝึกราษฎรอาสาสมัครพิพักษ์ป่า

มทบ.15 ได้จัดชุดครูฝึก เพื่อสนับสนุน ทภ.1 และ บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน ในการฝึกราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ในพื้นที่ ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี และเมื่อ 21 ก.ย.60 ได้กระทำพิธีเปิดการฝึก โดยมี ผวจ.เพชรบุรี เป็นประธาน

Visitors: 79,872